PlayList

סגיב כהן – שימני כחותם

סינגל שני מתוך האלבום "הרגע" שיראה אור בחודשים הקרובים.לאחר ההצלחה של "בדרך אלייך" משחרר היום סגיב כהן סינגל שני מתוך האלבום שצפוי לצאת בקרוב.

המילים לקוחות מתוך שיר השירים, על הלחן אחראי סגיב כהן ועל ההפקה אורי זך יחד עם סגיב כהן.

האלבום המלא שיצא בקרוב מציג עוד פנים של הצד האתני של סגיב, לצד שירי רוק פופ מהודקים שמדברים לכל אוזן.

סגיב כהן - שימני כחותם

סגיב כהן - שימני כחותם

שימני כחותם – סגיב כהן

מילים : מתוך שיר השירים, לחן : סגיב כהן

שימני כחותם על לבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה/ /קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש, שלהבתיה

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות, לא ישטפוה / אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו