תקנון פלייליסט

כללי
ראשית, צוות פלייליסט מודים לכם על על היותכם גולשים באתר האינטרנט פלייליסט ונהנים משלל התכנים של פורטל המוזיקה פלייליסט.

אנא קראו היטב את כל הסעיפים המופיעים בתקנון האתר:
השימוש והגלישה באתר פלייליסט כפופים לתנאים המפורטים להלן

כלל התנאים מסדירים את היחס  בין אתר פלייליסט ומפעליו, להלן: "פלייליסט" לבין כל אדם וגולש אינטרנט הגולש באתר האינטרנט פלייליסט ומשתמש במידע הקיים באתר או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או המפרסם מודעה באתר.

פלייליסט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצוב האתר, את תכני האתר וזמינותם.

פלייליסט איננה מתחייבת כי המידע באתר יופיע ללא טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או נזקים ו/או כשלים , וכי המידע יהיה חסין מפני גישה של "האקרים",או כניסה בלתי מורשית לאתר בדרך לא חוקית.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, פטנטים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו (למעט קטעי וידיאו הלקוחים מתוך אתר שיתוף הוידיאו "YOUTUBE"), שרטוטים, מפות, מדגמים, קודי מחשבים, תרשימים, גרפיקה, שמות וסימנים מסחריים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר מציאה, וכיו"ב (להלן "המידע"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לאתר פלייליסט, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

לפלייליסט, צוות האתר ומפעילי האתר אין אחריות או כל קשר כזה או אחר לסרטוני הוידיאו אשר הועלו באתר השיתוף וידיאו העולמי YOUTUBE ואין על פלייליסט כלל אחריות על סרטונים אלו, פלייליסט אינה מעלה או העלתה את סרטוני הוידיאו, למעט קליפים, שירים וכל היוצא בזה לאתר יוטיוב אלא רק מבצעת שיתוף של הסרטונים אשר הועלו באתר שיתוף הוידיאו יוטיוב בפלייליסט.

אין באחריות פלייליסט כל קשר לזכויות של אותם קליפים, קטעי וידיאו, סאונד וכיוצא בזה.

כלל המידע באתר האינרטנט הוא קניינה של פלייליסט או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות ניגזרות, להנפיק רשיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של פלייליסט.

המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים
פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מין הדרכים האלה.

מידע ותכנים באינטרנט
פלייליסט אינה אחראית לתוכן המודעות, הבאנרים והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתר האינטרנט פלייליסט.
פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם האתר, לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים הן בלוחות והן בגלריות
ובשטחי הפרסום באתר. פלייליסט איננה אחראית ו/או עריבה לטיב השירותים או המוצרים על ידי המשתמשים באתר.
כמו כן פלייליסט אינה בודקת ו/או מאשרת את המידע המתפרסם על ידי המשתמשים בקשר לכך, ואינה ניחשבת למקור מהימן לאיכות המידע המפורסם באתר. על המשתמשים להיות ערים לכך כי הם עשויים להיות חשופים למידע פוגע ו/או מטעה ו/או כוזב ו/או אסור של צדדים שלישיים.

פלייליסט איננה אחריות על תכני הגולשים, תגובות הגולשים וכל תוכן אשר נכתב ע"י גולשי פלייליסט, אחריות התוכן שנכתב ע"י הגולשים אך ורק על הגולש עצמו.

פרסומות:
באתר פלייליסט ניכללים קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה, בהתאם להרשאה שניתנה.
אין לפלייליסט שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו.
פלייליסט  איננה מתחייבת לתקינות הקישורים, פלייליסט רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. פלייליסט איננה אחראית לתוכן מודעות ו/או פרסומות באתר שאליו יופנה בלחיצת הקישור. על המשתמש נאסר להעלות לאתר ולפרסם בו לינקים (קישורים) לאתרים אחרים, ללא הסכמת החברה.