WeekList

רדיו ומצעדים

סיכום יומי: יגאל בשן ,יגאל בשן ויגאל בשן בראש ההשמעות

סיכום יומי: יגאל בשן ,יגאל בשן ויגאל בשן בראש ההשמעות

יגאל בשן עם סיון בראש עשרת השירים הכי מושמעים אמש ברדיו עם 12 השמעות. נכנסו עוד לרשימה: יגאל…
רדיומטר

השמעות LIVE

1
סיון
יגאל בשן
סיון
26 השמעות
2
ציפור קטנה בלב
יגאל בשן
ציפור קטנה בלב
23 השמעות
3
קפה אצל ברטה
יגאל בשן
קפה אצל ברטה
21 השמעות
4
שמים
יגאל בשן
שמים
17 השמעות
5
אם הייתי שר לך
יגאל בשן
אם הייתי שר לך
17 השמעות
6
תן לי
יגאל בשן
תן לי
12 השמעות
7
לצפון באהבה
להקת פיקוד צפון ויגאל בשן
לצפון באהבה
11 השמעות
8
ודוד יפה בעיניים [דאנס תנכי]
יגאל בשן
ודוד יפה בעיניים [דאנס תנכי]
11 השמעות
9
ילד פלא
יגאל בשן
ילד פלא
10 השמעות
הנתונים מתעדכנים כל 15 דק' ובאדיבות רדיומטר